Konkurs Strelište-Velešići

streliste velesici lokacija konkurs

Konkurs se klasifiricira kao arhitektonsko-urbanističko i pejzažno rješenje. Svrha i cilj konkursa je dobijanje kvalitetnog idejnog rješenja, koje treba da u prostornom, ambijentalnom, vizuelnom i funkcionalnom smislu stvori ugodan prostor za sve buduće korisnike, sa svim karakteristikama gradskog parka. Konkurs za izradu idejnog rješenja se provodi kako bi Ugvorni organ izabrao učesnika ili učesnike koji su ponudili najbolje idejno rješenje, sa ciljem da se dodjeli nagrada pobjedniku ili pobjednicima konkursa. Ua učesnike najboljeg idejnog rješenja predviđena je dodjela nagrada za tri prvoizabrana rada.

Na konkurs se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica, kao i autorski timovi koji posjeduju obrazovanje iz oblasti arhitekture, urbanizma, likovnih i primjenjenih umjetnosti. Uslov je zadovoljen ako je najmanje jedan od autora konkursnog rada diplomirani inžinjer arhitekture, koji ne mora biti nosilac tima.

Rokovi

Rok za dostavljanje pitanja je 05.02.2021.
Rok za predaju konkursnog rada je 26.02.2021. do 10h na protokol Općine Novo Sarajevo.
Javno otvaranje koverte sa imenima autora će se obaviti 15.03.2021.

Nagrade

-I nagrada – 19.000,00 KM
-II nagrada – 8.000,00 KM
-III nagrada – 5.000,00 KM

Konkursna komisija

Konkursnu komisiju čini slijedeći sastav:

1. Amira Vuk Zec, dipl-ing.arh. – Predsjednik komisije
2. Narcisa Bašić-Gaković, kand.mr.sci.pejz.arh. – član komisije
3. Lejla Hajro, dipl.ing.arh. – član komisije
4. doc.dr.sc. Dino Hadžidervišagić, dipl.ing.hortikulture – član komisije
5. Alica Kulaš, dipl.ing.arh. – član komisije
6. Siniša Zec, dipl.ing.arh. – član komisije
7. Bulend Biščević – član komisije

Sve ostale informacije kao i konkursni materijal možete pronaći na linku.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top