Konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena

konkurs bihac bazen

Predmet javnog konkursa je izrada Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću, s ciljem dodjele nagrada za tri prvoizabrana rada.

Kroz realizaciju strateških i prostornoplanskih ciljeva postavljenih usvojenim dokumentima, Grad Bihać, u 2022. godini, planira započeti temeljitu i sistemsku rekonstrukciju sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću (u daljem tekstu: predmetni bazen), koji će, prije svega, biti namjenjen kao dopuna postojećem školskom kompleksu u obuhvatu kojeg se nalazi, ali i kao dopuna sportsko-rekreativnim sadržajima na području grada.

Početak konkursnog roka je dan objave konkursne dokumentacije na web stranici Grada Bihać; www.bihac.org. i na portalu Agencije za javne nabavke 29.12.2021.godine.
Rok za postavljanje pitanja (najkasnije 10 dana prije isteka roka za predaju konkursnih radova).
Ponude/Konkursni radovi se predaju do 28.02.2022.godine do 12:00 sati.

Odabir najboljeg idejnog rješenja izvršiti će Konkursna komisija, koja će se imenovati posebnim
rješenjem i to:
1. Damir Tatlić
2. Aleksandar Cigan
3. Samir Grozdanić
4. Vanesa Mehić
5. Sijana Hošić
6. Ermin Lipović

Konkursna komisija će pristupiti ocjenjivanju pristiglih konkursnih radova.
Odlukom Komisije izvršiti će se dodjela nagrada i to:
– I nagrada- 7.000,00 KM
-II nagrada- 3.000,00 KM
-III nagrada- 2.000,00 KM
Ukupan fond nagrada iznosi 12.000,00 KM.

Više na linku.

(aabh)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top