Izložba: BAB – Balkanski Arhitektonski Bijenale

Asocijacija arhitekata u BiH dobila je poziv da zajedno sa udruženjima arhitekata iz Bugarske, Grčke, Albanije, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Makedonije učestvuje na izložbi arhitekture u okviru Balkanskog arhitektonskog bijenala (BAB) koje se održava u Beogradu, od 25. maja do 9. juna 2013. godine, u paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ na Malom Kalemegdanu.

Tema izložbe prvog Balkanskog arhitektonskog bijenala je PRESJEK – interSECTION.

Idejni pokretač i stručni predstavnik iz Srbije je ASA – Asocijacija srpskih arhitekata, a cilj projekta je unaprjeđenje arhitektonske struke i međukulturna razmjena ideja u oblasti arhitekture između država u okruženju.

Udruženjima arhitekata ostavljena je mogućnost da odaberu radove koji će ih predstavljati.

Asocijacija arhitekata u BiH ima namjeru da nagrađene radove sa izložbe Collegium Artisticum 2013 pošalje kao svoje predstavnike za učešće na Balkanskom arhitektonskom bijenalu, a sama realizacija će zavisiti od finansijske konstrukcije projekta.

Kotizacija za izlaganje radova i publikovanje u katalogu iznosi 89€ po panou.

Način finansiranja učešća biće naknadno utvrđen.

Takođe je predviđeno da svako udruženje arhitekata bude prezentirano jednim paviljonom, koji će kao privremena instalacija biti postavljen u parku Malog Kalemegdana.

Balkanski arhitektonski_bijenale

Ideja
Balkanski Arhitektonski Bijenale (BAB) predstavlja izložbu i konferenciju iz oblasti arhitektonske teorije i stvaralaštva. Primer je stručne saradnje regionalnih arhitektonskih udruženja i slobodnih intelektualaca na prostoru Balkana, koji se sastoji iz izlagačkog i konferencijskog segmenta. Ideja BAB-a je nastala iz potrebe za povezivanjem unutar regiona i razmenom iskustava i ideja na polju arhitekture. Primarna funkcija BAB-a je unapređenje arhitektonske struke kao i međukulturne razmene između država u okruženju. Jedan je od glavnih projekata Asocijacije Srpskih Arhitekata (ASA), odnosno njenih članova koji svojom aktivnim učešćem čine okosnicu samog projekta. Održava se svake druge godine u Beogradu.

BAB predstavlja naučno-kulturno dešavanje iz oblasti arhitekture, koje podrazumeva izlaganje i promovisanje radova arhitekata i arhitektonskih biroa na žiriranoj izložbi, kao i naučni skup na kojima pravo participacijeimaju sva lica čiji su stručni radovi odgovorili na zadatu temu konferencije.
Odabir radova za izložbu, odnosno tekstova za konferenciju izvršila bi nezavisna komisija.

Pored ASA, kao idejnog pokretača i stručnog predstavnika iz Srbije, svoje učešće na izložbi bi uzeli matični arhitektonski savezi iz: Bugarske, Makedonije, Grčke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Turske i Rumunije, dok je konferencija otvorena za učestvovanje svih slobodnih intelektualaca iz spomenutih zemalja, čija se delatnost ili polje istraživanja odnosi na određeni segment arhitekture. Održava se u Beogradu, a tokom dve godine, između dva Bijenala, po potrebi prenosi u druge balkanske centre. Svaki od učesnika (arhitektonskih saveza) bira do dvadeset svojih predstavnika čiji se radovi dostavljaju organizatoru u elektronskom obliku. Arhitektonski savezi samostalno imenuju jedan od radova koji ulazi u takmičenje za balkanskog pobednika u arhitekturi.

Balkanskog pobednika bira žiri koji čine po jedan član iz svakog saveza, učesnika Bijenala. Dozvoljeno je i slanje drugog multimedijalnog materijala, a koji nije obuhvaćen konkursom.

 

Ciljevi BAB-a bili bi:
-prezentacija i promovisanje teorijskih i praktičnih dostignuća iz oblasti arhitekture
-povezivanje regiona na teorijskom i naučnom nivou, putem razmene iskustava u rešavanju aktuelnih problema u arhitekturi
-promovisanje i širenje novih ideja u arhitekturi
-motivisanje mladih arhitekata da se sa novim idejama aktivno uključe u unapređenje arhitektonske scene
-razvijanje opšte kulture i informisanja u regionu.

 

BALKANSKI ARHITEKTONSKI BIJENALE - struktura

Izlagački segment

Ključni element BAB-a je izložba radova stvaralačkog karaktera iz oblasti:

-arhitekture
-urbanizma
-enterijera
-prostornih instalacija
-prostornog planiranja

Oblik izlaganja je na multimedialnom nivou, koji obuhvata upotrebu:

-panoa
-maketa
-prostornih instalacija
-displeja
-projektora

Kotizacija za izlaganje radova iznosi 100€ po radu. U ovu sumu je uključeno i publikovanje rada u katalogu.

 

Konferencijski segment

Konferenciju organizuje ASA u saradnji sa viskoškolskim i naučnim ustanovama i istaknutim arhitektama. Ona predstavlja naučni skup sa temom „Gradovi na vodi“. Stručnog je karaktera sa pravom učešća lica čiji su radovi odgovorili na zadatu temu kongresa i koji su ispunili uslove kotizacije. Konferencija bi trajala dva dana, pri čemu bi svaki dan bio podeljen na sesije.

Kotizacija za učestvovanje i publikovanje rada u zborniku iznosi 50€.

 

Paviljonski segment
Poseban element bili bi paviljoni arhitektonskih udruženja gore spomenutih država učesnica, a koji bi bili locirani na prostoru Malog Kalemegdana. Bili bi
površine do 30m² i montažno-demontažnog karaktera, što u mnogome olakšava njihov transport.

(sa-c.net)


 

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top