BiH | Koridor 5c

12 Mar 2011 00:36 - 23 Okt 2014 15:30 #27 by xYz

Autoput na Pan-evropskom Koridoru 5c: Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, jedan je od najznačajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. Izgradnja ovog autoputa je već počela, ali intenzivan početak izgradnje ovog autoputa bit će ključni pokretač privrednih i društvenih aktivnosti i omogućit će uključenje BiH u glavnu evropsku saobraćajnu mrežu, te globalni evropski društveni i ekonomski sistem.

U toku je gradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu, u okviru koridora Vc. Osnovni podaci o projektu autoputa su:

autoput je projektovan prema Trans-European North-South Motorway (TEM) standardima od februara 2002. godine, sa dva odvojena puta – svaki sa po dvije prometne trake i odgovarajućom zaustavnom trakom. Projektna brzina je 120 km/sat,

od ukupne dužine trase kroz BiH, koja iznosi 337 km, dionica Kakanj-Vlakovo (dužine 45 km) je u izgradnji i financira se iz budžeta Federacije BiH, a za preostalih 292 km u toku je izrada Projektne dokumentacije, (tehnička studija, idejno rješenje, idejni projekat, prostorno-planska dokumentacija i procjena uticaja na okolinu),

trasa autoputa prolazi kroz različite geomorfološke terene. Oko 30 km trase se nalazi na mostovima, a 74 km u tunelima,

preliminarna kalkulacija troškova izgradnje za 292 km autoputa je 3,2 milijarde eura,

26. jula 2006 završena Studija izvodljivosti o projektu. Pokazala da se radi o 290,6 kilometara autoputa sa 20 čvorišta te da će ukupna investicija iznositi 6,9 milijardi KM. Projekat ocijenjen kao visoko isplativ.

Dužina koridora Vc, od sjevera prema jugu, podijeljena na dionice:

Dionica 1: Rijeka Sava (spajanje sa koridorom 10) - Doboj (Jug)
64 km

Dionica 2: Doboj (Jug) - Sarajevo Jug (Tarčin)
150 km

Dionica 3: Sarajevo Jug (Tarcin) - Mostar (Sjever)
58 km

Dionica 4: Mostar (Sjever) - granica sa Republikom Hrvatskom
68 km

Ukupno: 340 km

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

15 Mar 2011 00:10 - 04 Dec 2012 13:49 #28 by xYz
Aktuelna situacija izgradnje Koridora 5c kroz BiH - photo by JP Autoceste FBiH.


Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

07 Apr 2011 20:31 #117 by osmanbeg
Ima li vise informacija kada ce se nastaviti radovi na Sarajevskoj zaobilaznici

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

07 Apr 2011 20:38 #118 by xYz
Na zalost ne... nakon sto je SCT bankrotirao sa njima je raskinut ugovor i radovi su potpuno obustavljeni... iz direkcije cesta FBiH je receno da ce novi izvodjac sa radovima poceti tek u drugoj polovini 2011. godine...

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

11 Apr 2011 17:48 - 11 Apr 2011 17:49 #126 by corvus_edin
Kako javlja Fena, za nekoliko dana radnici "Hidrogradnje" d.d. Sarajevo krenut će u realizaciju projekta na LOT-u 2 Sarajevske zaobilaznice, vrijednog 4,1 milion KM čime će započeti dugo očekivani radovi na ovom LOT-u zaobilaznice.

Po riječima tehničkog direktora "Hidrogradnje" Elvedina Borovine, na ovom projektu LOT-a 2, koji je na tenderu dobila hrvatska kompanija "Koteks" iz Osijeka, "Hidrogradnja" je podizvođač radova. Na izvođenju radova bit će angažirano najmanje 50-ak radnika "Hidrogradnje", a rok za završetak radova je 12 mjeseci.


pročitaj članak

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

01 Maj 2011 19:20 #152 by corvus_edin
Uskoro novi tender za sarajevsku obilaznicu

Iako je još prije dva mjeseca Direkcija cesta FBiH raskinula ugovor sa slovenačkom kompanijom SCT, o izgradnji sarajevske obilaznice, još uvijek nema nikakvih naznaka kada će biti raspisan novi tender, kako bi radovi na obilaznici mogli biti nastavljeni."Novi tender će biti raspisan kada se steknu za to potrebni uslovi, odnosno kada bude završen konačan presjek radova na dan raskida, te kada bude poznat predmjer radova za preostale pozicije do okončanja realizacije predmetnog projekta. Odluku o tome donijet će implementator projekta Direkcija cesta FBiH, uz saglasnost Međunarodnih finansijskih institucija EBRD, EIB i OPEC fond", kažu iz Direkcije.

Inače, treba naglasiti kako je Vijeće ministara BiH ugovor o kreditu za izgradnju obilaznice, sa Europskom bankom za obnovu i razvoj, potpisalo još 2002. godine!? Od tada je prošlo devet godina, a radovi na obilaznici još nisu ni blizu završetka. U normalnim zemljama, za to vrijeme, izgrade se stotine kilometara autoputa, dok vlasti u BiH nisu u stanju, čak i kada imaju novac, napraviti svega nekoliko kilometara ceste.

Enver Bijedić, ministar prometa i komunikacija FBiH ističe za "San" da će novoizabrana Vlada FBiH uskoro riješiti problem sarajevske obilaznice.

Greške prethodnika

"Upoznati smo sa trenutnom situacijom oko ovog problema i mogu reći da očekujem kako će tender biti raspisan u narednim danima, te da će se konačno krenuti sa radovima kako bi obilaznica napokon bila izgrađena", kazao je Bijedić, naglašavajući da ovaj put ne smije biti pogrešaka koje su radili njegovi prethodnici.

"Firma koja dobije posao na tenderu mora garantovati da će sve uraditi prema potpisanom ugovoru. Ne smiju se više dešavati stvari poput preoblema sa SCT-om gdje se zbog neozbiljnosti izgubilo puno vremena i novca", rekao je Bijedić.

Blokirana mehanizacija

Iz Direkcije cesta FBiH ističu da još uvijek nije izvršena naplata potraživanja koju Direkcija traži od SCT-a te se zbog toga kompletna mehanizacija ove firme i dalje nalazi u BiH.

"Mehanizacija izvođača radova SCT-a nalazi se na prostoru carinskog terminala „Halilovići" u Sarajevu. Prema Opštim i posebnim uslovima potpisanog ugovora, u slučaju raskida, mehanizacija i oprema izvođača radova ostaje u vlasništvu Investitora do konačnog poravnanja, a ukoliko je finansijski nedovoljna bankovna garancija za poravnanje, naplata duga moguća je uzimanjem mašina", rekli su iz Direkcije.


ekapija.ba

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

01 Maj 2011 19:22 #153 by corvus_edin
Eppur si muove!

Sarajevska obilaznica se gradi. U toku su radovi na LOT-u 2. Lot-2 je uslov da LOT-1 postane operativan, a puštanje u saobraćaj ova dva LOT-a donijelo bi ogromno rasterećenje magistrali kroz Rajlovac, a tranzit ZE-MO bi se kroz SA odvijao samo po 2x2 cestama do Mostarskog raskršća.

Most preko Miljacke poslije petlje Stup ka Briješću (ka Zenici). Za novi most su izbetonirani šipovi, koji se ne vide na slici.
Iza mosta ka Briješću se nivelira trasa nove kolovozne trake.
Pogled unazad ka petlji StupMalo naprijed prema Briješću
Prvi željeznički nadvožnjakIzblizaI s druge strane


Drugi željeznički nadvožnjak


I s druge straneMjesto gdje će biti kružni tok i pravac pružanja gradske autocesteizvor: SCC - clan niskogradnja

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

30 Maj 2011 16:03 #199 by Admir
Utvrđen javni interes za izgradnju autoceste na dionici Drivuša-Donja GračanicaU skladu sa idejnim projektom Ministarstva transporta i komunikacija BiH, a radi stvaranja preduslova za nastavak izgradnje autoceste na koridoru Vc, Federalna vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju ove autoceste na dionici Drivuša - Donja Gračanica.

Odlukom je definirano da će se pristupiti izradi planske i projektne dokumentacije, pribavljanju urbanističko-tehničke saglasnosti, izradi ekspropriacionog elaborata i postupka ekproprijacije na zemljištu na trasi ove dionice sa objektima i infrastrukturom. Izgradnji autoceste na ovoj dionici pristupiće se prema glavnom projektu u skladu sa tehničkim propisima i pravilima "Transevropskih magistrala".

Sredstva će se osigurati iz prihoda JP Autoceste FBiH, kreditnih sporazuma i drugih izvora finansiranja u skladu sa odlukama Vlade i Parlamenta FBiH, saopćeno je.
eKapija
[/size]

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

30 Maj 2011 16:25 #200 by corvus_edin
Par odluka sa 8. sjednice Vlade FBIH

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU AUTOCESTE
NA DIONICI DRIVUŠA-DONJA GRAČANICA


U skladu sa idejnim projektom Ministarstva transporta i komunikacija BiH, a radi stvaranja preduslova za nastavak izgradnje autoceste na koridoru Vc, Federalna vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju ove autoceste na dionici Drivuša - Donja Gračanica.

Odlukom je definirano da će se pristupiti izradi planske i projektne dokumentacije, pribavljanju urbanističko-tehničke saglasnosti, izradi ekspropriacionog elaborata i postupka ekproprijacije na zemljištu na trasi ove dionice sa objektima i infrastrukturom. Izgradnji autoceste na ovoj dionici pristupiće se prema glavnom projektu u skladu sa tehničkim propisima i pravilima „Transevropskih magistrala“.

Sredstva će se osigurati iz prihoda JP Autoceste FBiH, kreditnih sporazuma i drugih izvora finansiranja u skladu sa odlukama Vlade i Parlamenta FBiH.PRIPREMA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA
POSEBNIH OBILJEŽJA NA AUTOCESTI KORIDORA Vc


Federalno ministarstvo prostornog uređenja informiralo je danas Vladu FBiH o dosadašnjim aktivnostima na izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH„Autocesta na koridoru Vc" za period od 2008. do 2028. godine.

Nosilac izrade plana je Konzorcij - IPSA Institut Sarajevo, Urbanistički zavod BiH Sarajevo i Ecoplan Mostar. Konzorcij je izradio Prostornu osnovu koju je usvojio Parlament Federacije BiH.

U skladu s tim, a u cilju utvrđivanja konačnog prijedloga trase na području Blagaja, ministarstvo je 2.9.2010. godine potpisalo Ugovor sa Winner Projectom za izradu "Elaborata o hidrogeološkim karakteristikama terena dijela autoceste na koridoru Vc na lokalitetu Blagaja", imenovana je Komisija za stručno praćenje hidrogeoloških istraživanja, a kao nadzorni organ imenovan je Građevinski fakultet u Sarajevu - Institut za geologiju.

Na bazi pet periodičnih i završnog Izvještaja o provedenim aktivnostima izvođača radova Nadzornog odbora i Izvještaja Komisije za stručno praćenje koja je parafirala dostavljeni Elaborat o hidrogeološkim karakteristikama terena dijela autoceste na koridoru Vc na lokalitetu Blagaja, te nakon izvršene Multrikriterijalne analize varijantnih rješenja trase od strane IPSA instituta Sarajevo - lidera Konzorcija, kao povoljnija varijanta predložena je ona kojom se kroz Podveležje obilazi Blagaj.

Cijeni se da je ovo rješenje prihvatljivije sa aspekta tehničkih mogućnosti, zaštite izvorišta Bune i Bunice, prirodnog i kulturnog naslijeđa, mogućnosti za novi regionalniKADROVSKA RJEŠENJA

Vlada je, na period do 60 dana, imenovala petočlani Nadzorni odbor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u sastavu Zijad Požegić, Miroslav Galić, Amadeo Mandić, Marko Musić i Ranko Krneta.

fbihvlada.gov.ba

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

30 Maj 2011 18:23 #202 by Hagasa
NA TV SA danas objavili da su poceli radovi na LOT 2 SA zaobilaznice

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

Time to create page: 1.380 seconds
Top