Sarajevo | Saobraćajna infrastruktura

19 Maj 2017 12:41 #6246 by Admir
Započela sanacija dijela saobraćajnice u Ulici Antuna HangijaSredinom prošle sedmice radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka započeli su sanaciju Ulice Antuna Hangija od raskrsnice sa Ulicom Marija Mikulića do ambasade Republike Kine (Mjesna zajednica „Koševsko Brdo“). Finansijer je Općina Centar koja je za ovaj projekat u svom budžetu obezbijedila oko 70.000 KM, dok je za nadzor zadužena firma „Coning“ iz Sarajeva.

"Tokom realizacije ovog projekta osim rekonstrukcije saobraćajnice planirana je i sanacija oštećenog dijela pješačke staze. Također, previđena je i zamjena dotrajalih ivičnjaka sa novim betonskim. Radove smo započeli 11. maja i prema dinamici oni bi trebali biti završeni do 4. juna ove godine, ali mi očekujemo završetak projekta i ranije", objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme „Grakop“.

Osim navedenog, prije postavljana asfalta duž kolovoza i pješačke staze, biće urađena nivelacija šahtova i slivnika za odvod površinskih voda, koje su najčešći uzročnik oštećenja i propadanja saobraćajnice.

Podsjećamo da je pomenuta firma u prošloj sedmici okončala radove na sanaciji Ulice Dajanli Ibrahim-bega na Gorici, za šta je Općina Centar iz svog budžeta izdvojila iznos od gotovo 160.000 KM.

centar.ba

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

20 Maj 2017 14:20 #6250 by Admir
Završena je I faza rekonstrukcije ulice Safvet-bega Bašagića, a II faza je u tokuRekonstrukcija jedne od najdužih i najprometnijih ulica u Starom Gradu ušla je u svoju II fazu. Gornji dio ulice, od spoja sa ulicom Alije Nametka do raskrsnice sa ulicom Pirin brijeg, ukupne dužine 275 metara je završen.

„Radovi na rekonstrukciji ove ulice su napredovali brže od očekivanja, pa smo mnogo prije okončali prvu fazu i počeli sa drugom“ kazali su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Uklonjen je stari asfalt, izvršeno tamponiranje tog terena, izvađeni stari i postavljeni novi ivičnjaci, te je urađeno novo asfaltiranje u dužini od 275 metara. Također radovi su obuhvatili i nivelisanje šibera, poklopaca šahtova i slivničkih rešetki. Ovi radovi su urađeni i pored dosta nepovoljnih vremenskih prilika i snježnih padavina polovinom prošlog mjeseca. Prva faza radova koštala je oko 117.000 KM.

Sada je u toku II faza, koja obuhvata 364 metra ulice od Pirinog brijega do ulice Ulomljenica, prosječne širine 6,30 metara, i ti radovi idu planiranom dinamikom. Dosad je većim dijelom dionice skinut stari asfalt, kao i oštećeni ivičnjaci, te se postavljaju novi i vrši tamponiranje terena. Cijena II faze je oko 175.000 KM, izvođač je KJKP „Rad“. Sve radove finansira Općina Stari Grad.

starigrad.ba

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

20 Maj 2017 14:22 #6251 by Admir
Počela rekonstrukcija ulice od mezarja Bakije do raskršća za BariceRekonstrukcija ulice od mezarja Bakije do raskršća za Barice u starogradskoj MZ Sedrenik počela je jučer.

Ova ulica bit će rekonstruisana u dužini od oko 520 metara i širini od oko 6,5 metara.
Postojeći asfalt u ovoj ulici bio je u lošem stanju zbog čega je bila neophodna njegova zamjena. Rekonstrukcija će podrazumijevati skidanje starog asfalta i podloge, postavljanje novog tampona, izdizanje šahtova i šibera radi pravilne odvodnje, te asfaltiranje ulice.

“Rekonstrukcija ulice od mezarja Bakije do raskršća za Barice počela je jučer, a rok za završetak radova je 35 dana”, pojasnili su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad.

Izvođač radova je KJKP „Rad“, a projekat će sa oko 138.000 KM finansirati Općina Stari Grad.


starigrad.ba

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

02 Jun 2017 14:05 #6302 by Fache
Novi asfalt na dijelu saobraćajnice u Ulici Antuna HangijaOkončana je rekonstrukcija dijela saobraćajnice u Ulici Antuna Hangija od raskrsnice sa Ulicom Marija Mikulića do ambasade Republike Kine (Mjesna zajednica „Koševsko Brdo“). Radove su izvodili radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka, na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Centar koja je finansirala ovaj projekat sa oko 70.000 KM, dok je za nadzor zadužena firma „Coning“ iz Sarajeva.

Glavnim projektom je bilo planirano da na ovoj saobraćajnici u Centru prvobitno bude uklonjen stari asfalt i podloga umjesto kojeg je postavljen novi. Također, predviđeno je uklanjanje starih oštećenih ivičnjaka i postavljanje novih betonskih.

"Radove smo započeli 11. maja i završili do ugovorom predviđenog roka. Rekonstrukcija ovog dijela saobraćajnice je u potpunosti završena. Prvobitno su izvađeni oštećeni ivičnjaci i iskopana stara kolovozna konstrukcija. Nakon toga je zamijenjen tamponski dio, ugrađeni novi betonski ivičnjaci, a zatim asfaltirana saobraćajnica u dva sloja. Također su ugrađene instalacije za odvodnju površinskih voda kako bi se spriječila oštećenja i propadanje saobraćajnice", objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme „Grakop“.

Osim navedenog, prije postavljana asfalta duž kolovoza i pješačke staze, predviđeno je nivelisanje šahtova i slivnika za odvod površinskih voda koje su najčešći uzročnik oštećenja i propadanja saobraćajnice.

Podsjećamo da je pomenuta firma sredinom prošlog mjeseca okončala sanaciju Ulice Dajanli Ibrahim-bega na Gorici, za šta je Općina Centar iz svog budžeta izdvojila 160.000 KM.

centar.ba

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

02 Jun 2017 14:06 #6303 by Fache
Napreduje II faza rekonstrukcije ulice Safvet-bega BašagićaDrugi dio rekonstrukcije ulice Safvet-bega Bašagića, koja obuhvata 364 metra ulice od Pirinog brijega do ulice Ulomljenica, odvija se planiranom dinamikom.

Cijelom dionicom, kao i na trotoarima, je 'skinut' stari i oštećeni asfalt i uklonjeni svi ivičnjaci. „Na jednom dijelu dionice je već urađen i asfaltiran novi trotoar i postavljeni ivičnjaci, dok se za ostatak vrše pripreme,“ kazali su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Pored tih radova, u toku je i tamponiranje, te nivelisanje šahtova i slivničkih rešetki, što je uvertira pred završno asfaltiranje.

Ovo je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata Općine Stari Grad za ovu godinu, s obzirom da se radi o jednoj od najdužih i najprometnijih ulica u Starom Gradu, što iziskuje znatna finansijska sredstva. Već je završena I faza ovih radova, koja je obuhvatala 275 metara - od spoja sa ulicom Alije Nametka do ulice Pirin brijeg, a koštala je oko 117.000 KM. Za ovu fazu radova, Općina Stari Grad je obezbijedila oko 175.000 KM, a izvođač je KJKP „Rad“.

starigrad.ba

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

08 Jun 2017 16:06 #6330 by Admir
Izgradnja nove saobraćajnice u Ulici Maria MikulićaPrema Regulacionom planu „Koševsko brdo“ planirana je izgradnja nove saobraćajnice sa dvije kolovozne trake koja bi povezivala dva do sada razdvojena dijela ulice Maria Mikulića, čime bi ova ulica nakon 38 godina izgubila status „slijepe ulice“.

Nova saobraćajnica bi počinjala u ovoj ulici između brojeva 48 i 71, dok bi na drugom kraju bila spojena na postojeću cestu kod broja 63. Tim povodom je načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, zajedno sa saradnicima iz službi za prostorno uređenje i komunalne poslove te imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, obišao 7. juna 2017. godine pomenutu lokaciju u Ulici Maria Mikulića gdje je sa lokalnim stanovništvom razgovarao o pronalaženju najboljeg rješenja za izgradnju nove saobraćajnice.

"Općina Centar i ja kao načelnik smo odlučni da okončamo projekt izgradnje nove saobraćajnice koja je prema zahtjevima stanovnika ovog dijela Koševskog brda neophodna, posebno u slučaju potrebe dolaska hitne pomoći i vatrogasaca. Danas smo ovdje sa vama da razmotrimo sve mogućnosti i pronađemo najbolje moguće rješenje da dobijemo novu saobraćajnicu, a isto tako da građani pored čijih stambenih objekata bi se gradila cesta ne budu oštećeni. Prema regulacionom planu je predviđena gradnja saobraćajnice sa dvije saobraćajne trake, dok mi možemo u ovoj fazi projekta izgraditi jednu saobraćajnu traku odgovarajuće širine. Pri tome će svi biti obeštećeni u skladu sa zakonom i Općina Centar daje garancije da će se ispoštovati dogovoreno", objasnio je Ajnadžić prisutnim sugrađanima.

Tokom razgovora sa lokalnim stanovništvom rečeno je da bi najoptimalnije rješenje bilo izgradnja jedne saobraćajne trake koja bi imala status jednosmjerne, a povratna saobraćajnica za drugi smjer bi izlazila u Ulici Antuna Hangija kod broja 122. Također je dogovoreno da će, s ciljem održanja stabilnosti temelja okolnih stambenih objekata, duž nove saobraćajnice biti izgrađeni armirano-betonski potporni zidovi, te postavljene fizičke barijere prema saobraćajnici zbog smanjenja zagađenja i povećanja sigurnosti stanovnika. Nakon što projektanti naprave prijedlog projekta biće organizovan novi sastanak predstavnika općinskih službi i stanovnika ovog dijela Koševskog brda.

Osim uposlenika općinskih službi i građana, ovim razgovorima su također prisustvovali Mustafa Resić, savjetnik načelnika za investicije i predstavnici Mjesne zajednice „Koševsko brdo“.

centar.ba

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

04 Jul 2017 17:42 #6382 by Admir
Sanira se ulica Jekovac na VratnikuPočela je rekonstrukcija ulice Jekovac na Vratniku. Radi se od spoja su ulicom Nevjestina, ispod Žute tabije, a radovi će se izvoditi u dvije faze sve do raskrsnice sa ulicom Vratnik mejdan.

Prva faza radit će se od spoja sa ulicom Nevjestina - ispod Žute tabije, do broja 46 (preko puta Vrtića „Pčelica“), a druga faza se nastavlja od tog dijela do raskrsnice sa ulicom Vratnik mejdan. Prvi dio ulice ima prosječnu širinu oko sedam metara, a radiće se na dužini od 85 metara. U drugoj fazi dužina iznosi 110 metara, a prosječna širina oko pet metara

Uklanja se oštećeni asfalt, a potom će biti uklonjeni i oštećeni ivičnjaci, te postavljeni novi, nivelisani šahtovi i rešetke, te postavljen novi sloj asfalta. Radove će finansirati Općina Stari Grad, a koštat će oko 48.000 KM. Radovi na rekonstrukciji ove ulice na Vratniku ugovoreni su sa preduzećem „Rad“.

starigrad.ba

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

06 Jul 2017 13:39 #6389 by Fache
Počela druga faza rekonstrukcije ulice FranjevačkaPrema informacijama iz Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad, počela je druga faza rekonstrukcije ulice Franjevačka.

Prva faza radova u ovoj ulici završena je u maju, a početkom ove sedmice nastavljeni su radovi na dodatnih 150 metara ulice. Završeni su pripremni radovi i skidanje sloja starog i oštećenog asfalta. Rekonstrukcija ulice radit će se sa svom pratećom infrastrukturom: ivičnjacima, trotoarima, šahtovima i slivnicima.

Realizaciju ovog projekta u vrijednosti 72.000 KM finansira Općina Stari Grad Sarajevo, a radove izvodi firma KJKP „Rad“.

starigrad.ba

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

12 Jul 2017 16:13 #6412 by Fache
Izgradnja izlazne trake na glavnu saobraćajnicu u ulici Nedima FilipovićaNa području MZ „Čengić Vila I“ u toku su radovi na izgradnji izlazne trake na glavnu saobraćajnicu u Ulici Nedima Filipovića u cilju poboljšanja bezbijednosti saobraćaja i sigurnosti pješaka , te zbog nepreglednosti ulaza i izlaza u ovom dijelu naselja. Na osnovu saobraćajnog rješenja odobrenog od strane Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo izvršit će se izgradnja izlazne trake, a postojeći priključak će služiti samo za ulaz vozila u predmetno naselje.

Navedeni radovi izvode se u okviru tekućeg održavanja cesta po prioritetima mjesnih zajednica.

Izvođač radova je firma „Sarajevoputevi“, a investitor Općina Novo Sarajevo.

U proteklom periodu, u okviru navedenog projekta, izvršena je sanacija kraka ulice Drinske iza Fabrike Duhana Sarajevo, platoa na Trgu heroja od broja 1 do 11, parkinga ispred Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, dijela ulice Džemala Bijedića 37, ulice Gornji Velešići 14-88, te saobraćajnice od OŠ „Kovačići“ pa do Južne longitudinale.

novosarajevo.ba

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

19 Jul 2017 20:43 #6431 by Fache
Posao od 12 miliona KM: Ko će graditi dionicu Bare - Kobilja Glava – Hotonj

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo objavila je tender izvođenje radova na realizaciji prve faze izgradnje Prve transverzale, dionica II Bare – Tunel Kobilja Glava – D.Hotonj, poddionica: Rondo Bare – Tunel Kobilja Glava (od km 2+280 do km 3+420), saznaje Akta.ba.

Radovi se odnose na izgradnju trase trasverzale, Rondoa Bare, potputnjaka Šip, signalizacije, projektovanje i izradu saobraćajnice u naselju Šip dužine cca 220m, odvodnju, rasvjetu i instalacije.

Procijenjena vrijednost vrijednost nabavke bez PDV-a je 12 miliona KM, a rok za prijem ponuda je 6. septembar 2017. godine. Ugovor će se dodijeliti izabranom ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Inače, Vlada Kantona Sarajevo dala je martu 2017. godine saglasnost za izgradnju ove gradske saobraćajnice, ali njena izgradnja nije počela kako je najavljivano s početkom građevinske sezone zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pribavljanje odobrenja za građenje, te pripremanjeu tenderske dokumentacije za javnu nabavku izbora izvođača radova koja je tek jučer objavljena.

Za izgradnju je izdvojeno 101.158.140,97 KM kako je to predviđeno i Programom javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2017. - 2019. godina.

Izgradnja dionice je bitna jer bi se poboljšali uvjeti odvijanja saobraćaja na magistralnoj cesti M-18, tačnije na vezi Sarajeva s Vogošćom, gdje su prisutna svakodnevna zadržavanja, zastoji, gubici vremena, kolone.

Izgradnjom ovog dijela saobraćajnice ubrzat će protok saobraćaja, skratilo vrijeme putovanja, povećao nivo usluge, povećala sigurnost saobraćaja te u odnosu na postojeće stanje olakšali uvjeti vožnje. Izgradnjom tunela i poddionica ispred i iza istog ostvarila bi se veza s postojećom saobraćajnicom M-18, tako da bi novoizgrađena dionica mogla biti u eksploataciji neposredno nakon završetka gradnje.

Podsjećamo, ukupna procijenjena vrijednost projekta Prve transverzale veća je od 300 miliona KM, a predviđena je realizacija projekta u tri dionice: I dionica Kranjčevićeva – Bare, II dionica Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj i III dionica Hotonj – Jošanica.

Akta.ba

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

Time to create page: 0.096 seconds
Top