Sarajevo | Stambeni objekti

08 Avg 2015 13:32 #4952 by Admir
Dvor 2 - 7.8.2015.


Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

11 Avg 2015 17:31 #4962 by Admir
Stambeno-poslovni objekat C45 - 11.08.2015Više fotografija na linku projekta: Stambeno-poslovni objekat C45

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

11 Avg 2015 17:32 #4963 by Admir
SPO Kumrovec II - 11.08.2015.Više fotografija na linku projekta: SPO Kumrovec II

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

11 Avg 2015 17:33 #4964 by Admir
SPO Nova Otoka - 11.08.2015.Više fotografija na linku projekta: SPO Nova Otoka

Sei bella come un gol al 90´!
The following user(s) said Thank You: Charmed

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

11 Avg 2015 17:58 - 11 Avg 2015 17:59 #4965 by Charmed
Nevjerovatno kojom brzinom Tibra gradi. To je jedino za sta ih covjek moze pohvaliti.
Hvala na slikama.

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

11 Avg 2015 21:37 #4966 by Fache
Jeste vala ko Kinezi :haha:

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

18 Avg 2015 15:52 #4975 by Admir
Stambeno-poslovni objekat ''Izvor''Više fotografija na linku projekta: Stambeno-poslovni objekat ''Izvor''

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

18 Avg 2015 15:55 #4977 by Admir
Panamera SPO 18.08.2015.Više fotografija na linku projekta: Panamera SPO

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

20 Avg 2015 13:09 - 20 Avg 2015 13:09 #4982 by Admir
Naselje ''Miljacka'' - 20.08.2015.Pripreme terena za izgradnju nove lamele...Više fotografija na linku projekta: Naselje ''Miljacka''

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

28 Avg 2015 15:27 - 28 Avg 2015 15:29 #4988 by Admir
Mahmutović: Panamera je izgradila objekat u skladu sa regulacionim planomOpćina Ilidža raspisala je u avgustu 2013. godine javni konkurs za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju dijela poslovno-stambenog objekta u Lužanima na površini od 3.227 kvadrata, a u konkursu je navedeno i to da je maksimalna dozvoljena spratnost objekta prizemlje i četiri etaže iznad.

Kompanija Panamera d.o.o. pobijedila je na ovom konkursu i nakon provedenih procedura započela je sa gradnjom pomenutog objekta, ali je u međuvremenu izgradila dva sprata više, od konkursom predviđena četiri.

Tim povodom, ekipa Poslovnog portala Akta.ba odlučila je istražiti zašto je izgrađeno šest umjesto četiri sprata.

Objekat je mogao biti i veći

Kako je za Poslovni portal Akta.ba izjavio vlasnik i direktor kompanije Panamera d.o.o. Elvedin Mahmutović izvođenje svih radova na objektu realizovano je u skladu sa pravomoćnom urbanističkom saglasnošću i pravomoćnim odobrenjem za izvođenje radova, odnosno građevinskom dozvolom.

"Gabariti objekta kao i visina odnosno njegova spratnost u skladu su sa pomenutim rjesenjima izdatim od nadležnih organa i u skladu sa važećim dokumentima prostornog uređenja. Važećim dokumentima prostornog uređenja za predmetnu građevinsku parcelu bila je predviđena izgradnja većeg objekta od ovog koji je sada u fazi izgradnje. Dakle, mi kao investitor mogli smo pribaviti odgovarajuće saglasnosti za izgradnju i značajno većeg objekta, ali smo smatrali da upravo ovakav objekat kakav gradimo će imati kvalitetno uklapanje u mikro ambijent naselja", pojasnio je Mahmutović.

Ministarstvo nema nikakvih nadležnosti

Kako je za naš portal rekao kantonalni ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić, Zakonom o prostornom uređenju propisana je nadležnost za donošenje regulacionih planova, te postupci izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, kao i inspekcijski nadzor nad donesenim rješenjima, te prava i dužnosti urbanističko-građevinskog inspektora kao nadležnog u vršenju inspekcijskog nadzora.

"Odredbama člana 159. Zakona propisano je da urbanističko građevinski inspektor vrši kontrolu donesenih rješenja o urbanističkoj saglasnosti. Prema odrebama Zakona, općinski urbanističko građevinski inspektor dužan je zatražiti oglašavanje ništavim donesenih rješenja koje je donijela Općinska služba, ukoliko utvrdi da su donesena suprotno odredbama Zakona o prostornom uređenju i donesenom planu prostornog uređenja u konkretnom slučaju Regulacionim planom 'Lužani'", pojasnio je Lukić.

Dodao je da je radi omogućavanja kontrole donesenih rješenja, Zakonom o prostornom uređenju propisano da se rješenje o urbanističkoj saglasnosti dostavlja nadležnoj urbanističko građevinskoj inspekciji, te isto tako i odobrenje za građenje, kao i da je izvođač radova dužan prijaviti dan početka gradnje, odnosno izvođenja radova nadležnoj urbanističko-građevinskoj inspekciji.

Kazao je da se iz navedenih odredbi vidi da nadležna inspekcija urbanističko građevinska, ima pravo i dužnost da provjerava donesena rješenja u odnosu na pravilnu primjenu Zakona i plana prostornog uređenja, te da poduzima mjere propisane Zakonom uključujući kontrolu nad radom organa uprave.

Pojasnio je da se prema odredbama člana 159. stav 3. Zakona, kantonalna urbanističko građevinska inspekcija vrši nadzor nad radom općinskih i gradskih urbanističko građevinskih inspektora.

"Iz svega navedenog, kao i činjenice da ne raspolaže planskom dokumentacijom, ovo ministarstvo nema nikakvih nadležnosti u konkretnom slučaju za postupanje", rekao je Lukić.

Memić: Sve je urađeno po zakonu

Na pitanje zašto poslovno-stambeni objekat Panamera ima šest umjesto konkursom predviđena četiri sprata, načelnik Općine Ilidža Senaid Memić kratko je odgovorio da za ovo područje postoji Regulacioni plan "Lužani".

"Što se tiče zemljišta, ono je miješano vlasništvo, jedan dio je državni a drugi privatni i sve je urađeno po zakonskim propisima", rekao je Memić.


(Akta.ba)

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

Time to create page: 0.084 seconds
Top