KONKURS: Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje centralne gradske zone u Zenici

zenica panorama konkurs

Grad Zenica u partnerstvu sa Asocijacijom arhitekata u BiH i Javnim preduzećem za prostorno planiranje i uređenje grada – Zenica organizira javni konkurs za izbor najboljeg idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja centralne gradske zone u Zenici. Konkurs je otvoreni, anketni, anonimni, projektni, jednostepeni. Konkurs je međunarodnog karaktera, otvoren za sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uvjete propisane projektnim zadatkom. Učešće se ne plaća.

Osnovni cilj Konkursa jeste anketni odabir najkvalitetnijih idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja za Centralni dio grada Zenice, koji bi u cjelosti ili većim dijelom mogli poslužiti kao uzorni model za razvoj prostorno‐planske dokumentacije za datu lokaciju (te u konačnici i izradu regulacionog plana).

Konkurs se pokreće u svrhu planiranja neophodne obnove tj. unapređenja kvaliteta prostornih, funkcionalnih, komunikacionih procesa, odnosno, poboljšanja postojećih ili formiranja novih mikroekspresija prostora gradskih fukcija, stvaranja ugodne i estetski prihvatljive gradske slike, kao i preduslova za identifikaciju i integraciju stanovnika sa svojim gradom. Ovim konkursom se potiču prijedlozi i istraživanja koja vode prema suvremenim i demokratičnim interpretacijama gradskog centra, a koji se očituju u fleksibilnim, otvorenim, vitalnim, održivim i dinamičnim urbanim modelima.

Nagrade:

Prva nagrada: 25.000 KM
Druga nagrada: 12.500 KM
Treća nagrada: 7.500 KM
Dva otkupa po: 2.500 KM
Ukupni fond nagrada: 50.000 KM (NETO)

Međunarodnu komisiju sačinjavaju:

1. Hasan Ćemalović d.i.a. (Ćema d.o.o. –Sarajevo), predsjednik komisije
2. Akademik Nikola Bašić d.i.a., (Marina d.o.o., Zadar)
3. Gordana Memišević dipl. o.e.c., (Urbani ekonomista, Sarajevo)
4. Dr. Sabina Mujkić d.i.u.p. (Urbanistički institut Republike Slovenije)
5. Vedina Babahmetović d.i.a. (Entasis d.o.o., Zenica, )

Zamjenski član konkursne komisije: Zvjezdan Turkić d.i.a. (Aksa d.o.o., Zenica)

Važni datumi:

Datum objavljivanja konkursa: 05.10.2018.
Rok dostavljanja prijava prijava za sudjelovanje: 19.11.2018.
Krajnji datum za postavljanje pitanja: 07.12.2018.
Datum za dostavljanje odgovora učenicima: 12.12.2018.
Datum zatvaranja konkursa – predaja radova: 17.12.2018.
Posjeta lokaciji: 25.10.2018.

Više detalja, kao i svu projektnu dokumentaciju možete pronaći ovdje. Kompletan projektni zadatak možete pročitati ovdje.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top