KONKURS: ''Idejno rješenje parkinga za bicikle u Novom Sadu''

 

Novosadska biciklistička inicijativa i Restart Tim sa Departmana zaarhitekturu i urbanizam u saradnji sa Zavodom za izgradnju grada Novi Sad, Univerzitetom u Novom Sadu organizuju konkurs za izradu parkinga za bicikle. Konkurs počinje 15.03.2011.godine. Rok za prijavu i slanje konkursa je 25.04.2011.godine do 12h.

 

1.KO?

 

Pozivamo sve studente i sve srednjoškolce, da svojom kreativnošću doprinesu izgledu budućeg parkinga za bicikle, koji će se izvoditi nakon odabira najboljih rešenja od strane stručnog žirija. Učešće na konkursu mogu imati i studenti doktorskih studija.

 

2. GDE?

 

Na platou ispred Sportskog i poslovnog centra Vojvodine (SPENS) u Novom Sadu, potrebno je dizajnirati i osmisliti izgled budućeg parkinga za bicikle. Ponuđeno je više lokacije. Od ponuđenih lokacija moguće je izabrati jednu ili više, a broj predloženih rešenja nije ograničen. Izbor lokacije ili više njih ne utiče na ocenu žirija, već je naglasak na parkingu za bicikle koji treba da doprinese identitetu i specifičnom urbanom karakteru grada Novog Sada.

 

3. ŠTA?

 

Prilikom izrade parkinga za bicikle potrebno je:

 

Voditi računa o urbanom kontekstu i funkcionanim zahtevima parkinga za bicikle. Odabir tačne lokacije ili više njih ne utiče na konačnu ocenu žirija, ali je neophodno pozicionirati rešenje/a na mesto/a predviđeno konkursnim zadatkom. Označena mesta su mogućnosti u okviru kojih treba osmisliti parking za bicikle.

 

Dizajnirati nadstrešnicu minimalne visine 2,40m. Nadstrešnicu je potrebno osmisliti kao sastvani deo parkinga za bicikle sa tačno definisanim upotrebljenim materijalima i načinom njihove obrade.

 

Definisati i dizajnirati češljeve/rekove/držače za bicikle. Obratiti pažnju na njihovo oblikovanje, dizajn, materijalizaciju i dimenzije, kao i na aspekte upotrebe i funkcionalnosti. U zavisnosti od specifičnog rešenja, zavisiće i broj parking mesta, kojih treba da ima od 14-20 maksimalno;

 

Predvideti mesto za reklamu - vizuelnu komunikaciju, dimenzija prema izboru autora a u skladu sa originalnim dizajnerskim pristupom. Predvideti i oznaku za parking, dumenzija 400x400mm. Mesto za reklamu i oznaka za parking mogu biti deo nadstrešnice, bočnog zida/panela ili nešto drugo;

 

Dizajnirati popločavanje, materijalizaciju podloge i osmisliti sistem osvetljenja kao deo parkinga. Osvetljenje može biti pozicionirano na nadstrešnici ili van nje;

 

Predvideti mesto za video nadzor/kameru.

Navedeni segmenti predstavljaju integralni deo parkinga, kao celine. U dizajnerskom procesu moguće je problem sagledavati sa aspekta funkcionalnosti, arhitekturalnosti, originalnosti, inovativnosti, modularnosti, atraktivnosti, fleksibilnosti, transparentnosti, dinamičnosti forme. Potrebno je imatu u vidu rešenje koje će doprinetu identitetu grada, kroz pamtljiv, prepoznatljiv i autentičan dizajn.

 

4. KAKO?

 

Konkursno rešenje se predaje na isključivo jednom listu formata 50x70cm, na kojem treba da se nalaze:

 

Prikaz mikrolokacije - pozicija parkinga za bicikle sa nadstresnicom u pogodnoj razmeri (1:500, 1:1000...);

 

Jedna ili više osnova, preseci i izgledi na kojima se na najbolji način sagledava koncept parkinga u odgovarajućoj razmeri (1:50, 1:25);

 

Razrađeni detalji u odgovarajućoj razmeri (1:20, 1:10, 1:5, 1:1, 2:1....);

 

Trodimenzionalni prikaz/i (izometrija/e, perspektive, fotografije makete, 3d modeli, fotomontaže....) koji na najbollji način predstavljaju idejno rešenje;

 

Kraće testualno obrazloženje (oko 150 reči);

 

Šifra od 6 karaktera u donjem desnom uglu konkursnog lista-plakata. Konkurs je anonimnog tipa te je potrebno navesti šifru sačinjenu od šest brojeva (na primer: 123456). Osim šifre nijedan drugi oblik identifikacije nije dozvoljen i u suprotnom konkursni rad će biti diskvalifikovan;

 

Rezolucija plakata treba da bude 150 dpi (minimalno) u .pdf ili .jpeg formatu, veličine do 10MB;

 

Moguće je poslati i video zapis, ali nije obavezno. Format .avi do 10MB.

5. PRIJAVA

 

Na konkursu je moguće učestvovati pojedinačno ili u timu. Broj članova u timu je ograničen na petoro učesnika. Učešće na konkursu je besplatno. Pre slanja radova potrebno je da se kandidat/i prijave putem internet na adresu www.teamrestart.com

 

6. KRITERIJUMI

Kriterijumi za vrednovanje predloženog rešenja su:

 Inovativnost rešenja

Funkcionalnost rešenja

Tehnička razrađenost rešenja (mogućnost izvođenja, upotreba materijala, jasnoća prezentacije)

7. SLANJE KONKURSNOG REŠENJA I NAČIN PREZENTACIJE

Radovi se šalju elektronski, putem email-a Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Na istu adresu moguće je slati sva pitanja u vezi konkursa.
Izbor tehnike crtanja i prezentacije je slobodna. Ukoliko se radi o ručnoj tehnici radove je moguće predati putem
pošte, prema gore navedenim upustvima, na adresu:

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića br. 6, 21 000 Novi Sad
Departman za arhitekturu i urbanizam, kabinet 504.

Kontakt osoba:
Marija Dorić, dip.inž.arh.- Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka
Telefon: +381 21 485 2643

 

8. NAGRADE

 

Prva nagrada - Najbolji rad će biti izveden prema idejnom rešenju

 

9. ŽIRI

 

Ocenjivanju konkursnih rešenja pristupiće stručni žiri:

 

Prof. dr Radivoje Dinulović, 

 

Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam;

 

Doc. dr Darko Reba, 

 

Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam;

 

Doc. mr Darko Vuković, 

 

Akademija umetnosti u Novom Sadu, Katedra za grafičke komunikacije;

 

Mr Dubravka Đukanović, 

 

Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam;

 

Mr Lazar Kuzmanov, 

 

Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam;

 

Vera Golubović, dipl.inž.arh., 

 

Javno preduzeće Zavod Za Izgradnju Grada – Novi Sad;

 

Vladimir Ilić, dipl.inž.arh., Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam;

 

Dejan Stojković, dipl.inž.saob., 

 

Javno preduzeće Zavod Za Izgradnju Grada – Novi Sad;

 

Aleksandar Bede, inž.arh., 

 

Novosadska biciklistička inicijativa.

 

10. TIMELINE

Objava konkursa
Rok za prijavu i slanje konkursnih rešenja
Rad žirija
Objava rezultata/dešifrovanje radova
Izložba radova
Izvođenje pobedničkog rešenja

 

15.03.2011.
25.04.2011.
25-29.04.2011.
30.04.2011.
05.2011.
maj – jun 2011.

11. DOWNLOADS

Preuzmite fajlove za:

Flajer - download

plakat konkurs - download

mapu lokacije - download

text konkursa - download

SITAUCIJA R500 A4 FORMAT - download

SITAUCIJA R500 SA LOKACIJAMA A4 FORMAT - download

Fotodokumentacija - download

 

Više info na: http://www.teamrestart.com/kontakt.php

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top