Konkurs: Kongresni centar Sarajevo

lokacija kongresni_centar_novi-grad_sarajevo_konkursOpština Novi Grad Sarajevo raspisala je međunarodni javni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja ''Kongresnog centra Sarajeva''. Predkvalifikacija je otvorena do 10. marta 2014. godine. 

Radi se o važnoj fazi relizacije još jednog projekta iz programa ''Pokrenimo Novi Grad zajedno'', koji će po svom izgledu predstavljati novi sadržaj i uljepšati sliku Opštine Novi Grad i grada Sarajeva.

Planirano je da se Kongresni centar Sarajeva gradi na lokalitetu pored zgrade Radio-televizije BiH, u neposrednoj blizini zgrade Opštine. Obzirom na to da grad Sarajevo nema kongresni centar, neophodna je izgradnja jednog multifunkcionalnog prostora namijenjenog za kulturne i poslovne sadržaje.

Objekat će sadržavati više sala i dvorana u kojima će se moći održavati centralni kulturni i poslovni događaji u BiH, kao što su koncerti, predstave, filmske projekcije, kongresi i sl. U sklopu samog kompleksa trebli bi se nalaziti i press centar, hotelsko-ugostiteljski sadržaji i šoping centar. Pored toga planirani su i podzemna garaža i pješački prelaz preko Bulevara Meše Selimovića do naselja Alipašino Polje.

U arhitektonsko rješenje objekta uklopio bi se i trg koji bi postao centralni opštinski trg, jer danas ne postoji mjesto koje bi se moglo nazvati centrom opšine.

Pripreme za početak realizacije projekta kongresnog centra u opštini Novi Grad Sarajevo počele su 2012. godine, a Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta ''Kongresni centar Sarajeva'' donesena je 25. aprila 2013. godine, na 5. sjednici Opštinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, čime su započete aktivnosti na realizaciji jednog velikog projekta na području najmnogoljudnije bh. opštine.

Obzirom da se radi o projektu koji nije ranije planiran, Opština je pokrenula procedure oko izrade provedbeno-planske dokumentacije, nakon čega je raspisan međunarodni konkurs za izradu idejnog rješenja. Po odabiru najboljeg idejnog rješenja radit će se Urbanistički projekat ''Kongresnog centra Sarajeva'' koji će biti dat Opštinskom vijeću na usvajanje, nakon čega će se moći ponuditi investitorima.

 


PRIJEM ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE: 10.03. 2014. GODINE DO 16 SATI.

 

KONTAKT TELEFON: 033 29 12 47, 033 29 12 09, 033 29 12 15.

Pozivaju se svi ponuđači koji su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti da dostave zahtjev za učešće u skladu sa uslovima datim u „Obavještenju o nabavci“

Godina XVIII/X

Ponedjeljak, 10. 2. 2014. godine

Broj/Broj10

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

OBAVJEŠTENJE

ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

BROJ 173-5-2-1-113/14

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Kontakt osoba: Zlatka Pločo, Berina Dedović , Aida Ćurevac

Adresa: BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA BR. 97

Poštanski broj: 71000

Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad

IDB/JIB: 4200422060000

Telefon: 033291247

Faks: 033291247

Elektronska pošta: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta: Organ uprave

I.5.b. Nivo: SARAJEVO NOVI GRAD

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora

Usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Opis

II.3.a. Naziv idejnog rješenja

Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja "Kongresnog centra Sarajeva" Općina Novi Grad, Sarajevo.

II.3.b. Kratak opis idejnog rješenja dat u TD

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dat u TD

III.4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti data u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne traži se

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne traži se

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka

Konkurs za izradu idejnog rješenja

IV.1.a Predviđa se dodjela

Nagrada

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV.3.a. Datum:  Tenderska dokumentacija  se može s obezbjediti do 7.3.2014. godine u prostorijama općine  soba  306/III

IV.3.b. Novčana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 10.3.2014. Vrijeme: 16:00

(sa-c.net)


 

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top