Konkurs: Park minijatura_Zaštićeni pejzaž Bijambare

konkurs bijambare park minijatura

Prenosimo poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepnom konkursu za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja parka minijatura sa prijedlogom izrade modela objekata u obuhvatu edukaciono-rekreacionog eko kampa, zaštićeni pejzaž Bijambare putem otvorenog postupka (ponovljeni konkurs).

Postupak javne nabavke je Konkurs za izradu Idejnog rješenja u skladu s članom 33. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) koji završava izborom Idejnog rješenja (I. Nagrada 8.000,00 KM, II. Nagrada 5.000,00 KM i III. Nagrada 3.000,00 KM) za nabavku usluge izrade „Idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Parka minijatura sa prijedlogom izrade modela objekata u obuhvatu Edukaciono – rekreacionog eko kampa, Zaštićeni pejzaž Bijambare“ i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom ovom tenderskom dokumentacijom.

Po vrsti konkurs je opšti i javni

- Po obliku konkurs je jednostepeni

- Prema načinu i obliku rada konkurs je anonimni.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica.

Konkursna komisija će nakon pregleda svih pristiglih radova dodijeliti nagrade i to:

Prvoplasirano idejno rješenje . . .. 8.000,00 KM

Drugoplasirano idejno rješenje . . . 5.000,00 KM

Trećeplasirano idejno rješenje . . .. 3.000,00 KM

Nagrade se dodjeljuju u neto iznosu i u njima nisu sadržani porezi na autorsko djelo i ostala eventualna davanja. Nagrada ujedno predstavlja i naknadu za otkup nagrađenog rada odnosno otkup svih autorskih prava od autora, a temeljem ugovora o autorskom djelu, koji će se naknadno dostaviti nagrađenim učesnicima na potpis.

Ponude-konkursni radovi se dostavljaju na slijedeću adresu;

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

71000 Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 26

protokol / portirnica

Rok za dostavu ponuda – Konkursnih radova ističe 18.06.2018. godine u 12:00 h. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

Više informacija i dokumentaciju možete pronaći i preuzeti na linku.

(AABH)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top