Konkurs: Idejno rješenje Kampusa Univerziteta u Tuzli

arhitektonski crtezi W

 
Odlukom Vlade FBiH bivša kasarna „Husein kapetan Gradašćević“ data je na raspolaganje Univerzitetu u Tuzli.

Prostor bivše kasarne prostire se na oko 40,40 ha, na ovom prostoru planirana je izgradnja budućeg modernog Kampusa Univerziteta u Tuzli sa postojećim fakultetima, fakultetima koji se planiraju u budućnosti otvoriti, studentskim centrom itd.

Univerzitet u Tuzli je nakon urađenih priprema, istraživanja i analiza jučer objavio Konkurs za izradu urbanističko –arhitektonskog idejnog rješenja Kampusa Univerziteta u Tuzli.

Predložena idejna rješenja moraju biti isključivo originalan rad predlagača i ne smiju biti predhodno realizovana, a ukoliko u navedenom roku pristigne najmanje 8 ispravnih radova, Konkursna komisija će nakon pregleda svih pristiglih radova dodijeliti nagrade.

Nagrade su iznosima:25.000,00 KM za prvoplasirano idejno rješenje, 15.000,00 KM za drugoplasirano idejno rješenje, 8.000,00 KM za trećeplasirano idejno rješenje. Također dodijelit će se i tri otkupa u vrijednosti od po 500,00 KM. (3x500,00 KM = 1.500,00 KM).

Pristigle radove ocjenjivati će Konkursna komisija (Žiri) u sastavu: Prof.dr.sc. Enver Halilović, predsjednik, Prof.dr.sc. Kemal Gutić, Prof.dr.sc. Muhamed Mehmedović, Said Jamaković, dipl.ing.arh., Doc. Sead Gološ, dipl.ing.arh., Adnan Harambašić, siv.ark.mnal., Zehra Morankić, dipl.ing.arh.

Izgradnja Univerzitetskog kampusa na lokalitetu ''Stara kasarna'' prioritetno bi imala za cilj grupisanje svih visokoškolskih ustanova na prostoru koji pruža kvalitetne uslove za njihov smještaj, ali i smještaj svih drugih sadržaja potrebnih za njegovo optimalno funkcionisanje.

Pored svih fakulteta, čiji bi optimalna površina trebala pokrivati 242.000 m2, te pratećih objekata vešeraja, apartmana za gostujuće profesore, biblioteku, zajedničlku studentsku službu, ambulantu, tržni centar i dr. u okviru prostorne cjeline Kampusa su predviđeni sadržaji za stanovanje i boravak 5.000 studenata (stanovanje, ishrana, sportsko-rekreativne aktivnosti, zabavni i kulturni sadržaji, šetališta, biciklističke staze, trgove i sl.).

Kompletan tekst konkursa pogledajte OVDJE.
(sa-c.net)

Top