Konkurs: Živi svijet kamenoloma

HeidelbergCement grupacija je objavila međunarodni konkurs u istraživačkom radu pod nazivom „Živi svijet kamenoloma“.

Tvornica cementa Kakanj, kao članica HeidelbergCement grupacije, također učestvuje u ovom projektu sa svojim kamenolomom „Ribnica“.

Lokacije kamenoloma bogate su mnogostrukim pejzažima i jedinstvenim staništima koja često postaju posljednje utočište za mnoge rijetke životinjske i biljne vrste. Većina kamenoloma je prikladna za promociju biološke raznovrsnosti zbog mnogostrukih pejzaža, staništa i neznatne ljudske aktivnosti. Kao vodeći proizvođač cementa i agregata, HeidelbergCement je potpuno posvećen zaštiti biološke raznovrsnosti tokom i nakon korištenja prirodne sirovine.

Pozivaju se učenici, studenti i istraživači iz Bosne i Hercegovine da razvijaju biološku vrijednost na kamenolomu Tvornice cementa Kakanj.

Nagrade za najbolje projekte na državnom nivou su 1.500, 3.000 i 5.000 eura, a tri nagrade za najbolje projekte na globalnom nivou su 10.000, 20.000 i 30.000 eura, dok je najvažnija nagrada veliko hvala od majke Prirode!

Konkurs Živi svijet kamenoloma nudi jedinstvenu priliku da se okruženju kamenoloma da istinska ekološka i obrazovna vrijednost. Kandidati trebaju do 17. februara 2012. predati idejni projekt koji se odnosi na jednu od četiri teme:

• Otkrivanje biološke raznovrsnosti na kamenolomima
Cilj: povećati znanje o biološkoj raznovrsnosti na odabranim kamenolomima.

• Biološka raznovrsnost i rehabilitacija
Cilj: promovirati biološku raznolikost u rehabilitaciji kamenoloma (zaštita prirode, šumarstvo, poljoprivreda, rekreacija, stambeno područje…).

• Biološka raznovrsnost i obrazovanje
Cilj: razviti koncept za društvene aktivnosti koje se fokusiraju na kamenolom i biološku raznovrsnost (događaji, staze prirode, saradnja sa školama, nevladinim organizacijama, univerzitetima).

• Upravljanje biološkom raznovrsnošću tokom ekstrakcije sirovine
Cilj: optimizirati vrijednost biološke raznovrsnosti u kamenolomu tokom perioda ekstrakcije sirovine.

Od marta do septembra 2012, naši kamenolomi će otvoriti svoja vrata odabranim kandidatima. U novembru i decembru 2012. godine državni i globalni stručni žiri proglasit će najbolje projekte kako na državnom, tako i na globalnom nivou.

 

Više detalja dostupno je na stranici: www.quarrylifeaward.ba i www.heidelbergcement.ba

 

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top