Pored kompleksa Airport City gradiće se Airport Garden

airport garden UP ekapija

U novobeogradskim blokovima 64 i 65, u blizini kompleksa Airport City uskoro bi mogao da nikne stambeno-poslovni kompleks sa hotelom.

Urbanističkim planom, za čiju izradu je zahtev podnijela projektantska firma Page consortium doo iz Beograda, u ime investitora projekta, kompanije Airport Garden doo iz Novog Beograda, predviđena je gradnja na dvije parcele površine gotovo 14.000 m2, na mjestu nekadašnjeg industrijskog kompleksa FOB (Fabrika odlivaka Beograd).

Kako piše u dokumentu, osnovna namjena površina predviđena je za gradnju mješovitih gradskih centara, koji podrazumijevaju kombinaciju komercijalnih i stambenih sadržaja.

Na prvoj parceli gradiće se stambeno-poslovni kompleks u obliku meandra i biće sastavljen od 8 lamela u nizu. Na drugoj parceli biće izgrađen hotel i još jedan stambeno poslovni objekat.

Planirana gradnja je predviđena u fazama, a pored gradnje mješovitog gradskog centra i hotela, biće posla i kada je riječ o saobraćajnoj mreži, s obzirom da je postojeća sastavljena od internih saobraćanica nekadašnjeg industrijskog kompleksa.

Zelene površine zauzimaće najmanje 50% budućeg kompleksa, a planom je predviđeno i ozelenjavanje ravnih krovova objekata.

"Planirane zelene površine biće multifunkcionalne i obuhvatiće i dječija igrališta, kao i prostor za sjedenje i odmor i vodene površine" - navodi se u urbanističkom planu.

Kada je riječ o parkiranju, ono će biti riješeno izgradnjom podzemne garaže ili parkinga na otvorenom.

U planiranim objektima su predviđeni sistemi hladne i tople sanitarne vode, cirkulacije tople vode za hotel, vode za zalivanje zelenila, kao i unutrašnje i spoljne hidrantske mreže. Parcele trenutno nemaju uličnu kanalizacionu mrežu na koju bi se priključile kišne i fekalne otpadne vode.

U dijelu snadbijevanja električnom energijom navedeno je da su za napajanje planiranog stambeno-poslovnog kompleksa i hotela predviđene tri transformatorske stanice, čije priključenje će, pak, biti moguće tek nakon izgradnje novih kablovskih vodova.

U planu je navedeno da je neophodno i povećanje kapaciteta telekomunikacione mreže, a idejnim rješenjem planirani su, između ostalog, i sistem video obezbeđenja i sistem parking rampi.

U objektima je predviđen je sistem grijanja i hlađenja pomoću decentralizovanih toplotnih pumpi.

(eKapija.com)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top