Kraljevo dobija stadion sa 8.000 mjesta

kraljevo stadion visual

U okviru projekta izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata u Srbiji, novi moderan stadion u skladu sa UEFA standardima trebalo bi da dobije i Kraljevo. U toku je javni uvid u urbanistički projekat izgradnje stadiona, a idejno rješenje novog objekta izradila je komanija Energoprojekt.

Kako se navodi u projektu idejnog rješenja, lokacija planirana za izgradnju Fudbalskog stadiona nalazi se u istočnom dijelu grada, koji je po Planu generalne regulacije dio cjeline Industrijska zona Sportski aerodrom. Industrijska zona je smještena u ravničarskom dijelu na desnoj obali rijeke Zapadne Morave, na oko 200m nadmorske visine, na udaljenosti od 2-3km od centra grada, sa dobrom infrastrukturnom opremljenošću zemljišta.

"Unutrašnja, funkcionalno-tehnološka organizacija objekata projektovana je saglasno urbanističkim uslovima, zahtjevima Investitora i važećim tehničkim propisima, pravilnicima, standardima i posebnim zahtjevima i preporukama za ovu vrstu objekata" - piše u projektu.

Centralni objekat na lokaciji je fudbalski stadion oko koga su planirani svi prateći sadržaji i spoljno uređenje sa kompletnom infrastrukturom, koje je usklađeno sa osnovnom funkcijom objekta i njenim zahtjevima. Glavni objekat - stadion se sastoji od dvije funkcionalno zavisne cjeline: terena i gledališta - natkrivenih tribina koje ga okružuju.

"Planirani teren je dimenzija 105x68m, sa podlogom od vještačke trave, u skladu sa zahtjevima UEFA i Investitora. Objekat je formiran oko terena, ima pravougaonu formu sa zaobljenim ivicama, a čine ga tribine u više nivoa sa pratećim sadržajima. Tribine su organizovane prema sektorima: istok, zapad, sjever i jug" - navodi se u idejnom rješenju.

Planirani broj sjedišta na tribinama objekta je da 8.057 mjesta, a pored ovih mjesta planirano je i 112 mjesta za novinare. Stadion bi trebalo da ima tri sprata.

U okviru prizemlja (sektor zapad) planirani su isti sadržaji za potrebe oba tima, sa jedne i druge strane koridora: svlačionice, prostorije za masažu, toaleti i tuševi, dok se ispod južne tribine nalazi cjelina formirana za sportske sadržaje koji nisu u funkciji stadiona i koji se mogu koristiti kao potpuno nezavisna cjelina. Ovaj dio čine sljedeći sportski sadržaji: kuglana, stoni tenis, borilačke vještine, ugostiteljski sadržaji za potrebe posjetilaca, prateći sanitarni i tehnički prostori.

"Na zapadnoj strani omogućen je pristup službenim licima i ViP posjetiocima, a od sadržaja u tom dijelu su planirani: muzej, prodaja suvenira, ugostiteljski sadržaji (brza hrana i piće), sanitarni prostori, vertikalne komunikacije (lift i stepeništa), ambulanta (prva pomoć za gledaoce)" - navodi se u idejnom rješenju koje je izradio Energoprojekt.

Osim glavnog, planirana je i izgradnja pomoćnog terena sa podlogom od vještačke trave, dimenzija 95x64m. Pored terena sa istočne strane su planirane klupe za trenere i rezervne igrače. Planirano je i noćno osvjetljenje na četiri stuba koja su locirana pored uglova terena.

(eKapija.com)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top