Ovako će izgledati moderna koncertna dvorana u Nišu

01 koncertna dvorana nis visual

Pobjedničko idejno arhitektonsko rešenje za izgradnju nove koncertne dvorane u Nišu izradili su Aleksandar Slaviković i Dejan Miletić iz Beograda. Koncertna dvorana trebalo bi da bude izgrađena na Bulevaru Nemanjića, u širem centru Niša dijagonalno od gradskog Doma zdravlja i neposredno uz tržni centar Delta u izgradnji. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je rekao da se trenutno radi na dobijanju građevinske dozvole i ekproprijaciji zemljišta.

"Dvorana bi bila sva u staklu, jer bi to bio dominantan materijal, a posjetioci bi imali pogled iz dvorane na sve dijelove grada" - rekao je gradonačelnik Bulatović i najavio javnu nabavku za izgradnju za 2020. godinu.

"Na neposredno okruženje u kome dominiraju modernistčki objekti kao odgovor data je primarna geometrijske forma, spolja svedena, unutar koje se kroz poluprozirni omotač nazire složena i dinamična unutrašnjost. Prizemna i etaža prvog sprata u direktnoj su vezi sa prostorom kretanja i sadržajima kontaktiraju sa okruženjem" - navodi se u opisu idejnog rešenja.

Glavni, višenamenski hol predstavlja funkcionalno čvorište objekta i služi prostornoj orijentaciji korisnika, piše u opisu. Ovaj prostor ima posebno mjesto jer se koristi za povezivanje svih prostora kulture. Višenamjenska velika sala sa 1.850 mjesta je pomjerena ka severnom dijelu parcele kao i manja kamerna sala i sala za konferencije. Na taj način je oslobođen prostor orijentisan ka ulici gdje su smješteni prostori za izlaganje, spektakle i virtuelne prezentacije. U istoj zoni je i ugostiteljski punkt, kao i ulaz u hotel manjeg kapaciteta. Uz hotelski dio je predviđen restoran sa kuhinjom koja opslužuje i ugostiteljski punkt koji je povezan sa visenamjenskim holom.

"Uz veliku višenamjensku salu, malu salu i salu za konferencije smješteni su svi prateći sadržaji potrebni za funkcionisanje ove složene tehnološke celine. U ovom, sjevernom dijelu, su prostori za izvođače, radionice, depoi, ateljei, sale za vježbanje itd. Ovi prostori su povezani potrebnim vertikalnim i horizontalnim komunikacijama, svi prostori su po vertikali povezani stepenicama i liftovima. Pored liftova za kretanje posjetilaca, postoje i tehnički liftovi za izvođače, za tehničko osoblje kao i za transport i dostavu. Svi prostori su prilagođeni kretanju osobama sa invaliditetom" - stoji u opisu.

Za izgradnju su predviđeni trajni, ekološki prihvatljivi materijali, energetski efikasni, koje je moguće jednostavno održavati tokom čitavog životnog ciklusa.

Kako se navodi složena tehnologija ove tipologije arhitektonskih objekata usklađena je sa namjenom, binski prostori su projektovani u skladu sa potrebom da se u objektu očekuje izvođenje različitih predstava. Unutrašnji prostor je u skladu sa konceptom sveden i u kompozicionom smislu jasno definisan gradacijom osnovnih elemenata koji su prostorno povezani kako po horizontali, tako i po vertikali. Uspostavljena je veza stepeništem između foajea i krovne terase, a na krovnoj terasi je oformljena otvorena scena koja je orijentisana ka centralnom kubusu na kojem su moguće noćne projekcije. Na ovom dijelu krovne terase je predviđen kafe koji bi dodatno aktivirao ovaj prostor.

"Uređenje slobodnih i zelenih površina oko objekta usklađeno je sa arhitektonskim rješenjem. Broj parking mjesta obezbjeđen je u skladu sa standardima. Najveći broj parking mjesta je predviđen u podzemnoj garaži, dok je autobuse moguće parkirati na sjevernom dijelu parcele. U oblikovnom smislu, prostor namenjen parkiranju je uklopljen u parterno rešenje, tako da minimalno utiče na opšti vizuelni utisak" - piše u opisu pobjedničkog idejnog arhitektonskog rješenja.

(eKapija.com)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top