MUP KS dobio zemljište u Pofalićima za izgradnju zgrade

pofalici nedovrsena zgrada vodovoda foto faktor

Danas je na sjednici Vlade Kantona Sarajevo zvanično ustupljen na korištenje još uvijek neizgrađeni objekat u ulici Kolodvorska na području općine Novo Sarajevo Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

"Ovo je jedan od najznačajnijih kapitalnih projekata, kako za Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, tako i za Kanton. Dugi niz godina Ministarstvo je pokušavalo da riješi problem zemljišta na kojem bi se gradio objekat Ministarstva, no do sada smo nailazili na određene prepreke. Lokacija koju smo danas dobili nam je bitna, između ostalog, jer Policijska uprava Novo Sarajevo će se morati dislocirati s obzirom na to da objekat u kojem su trenutno smješteni ne pripada Ministarstvu i regulacionim planom predviđeno je rušenje istog. Da bi MUP KS ispunjavao zakonom propisane nadležnosti, pored ljudskih, neophodno je osigurati i adekvatne materijalno-tehničke resurse, a prije svega objekte za smještaj i rad uposlenika Ministarstva", kazao je Vedran Mulabdić, ministar unutrašnjih poslova KS-a.

Po njegovim riječima uspostava modernog operativno-komunikacijskog centra zahtijeva moderan prostor za smještaj ljudi i opreme koji bi 24 sata bili zaduženi za praćenje sistema radio veze, telefonije, video nadzora, te na jednom centralnom mjestu prikupljanje i razmjenu svih informacija na terenu.

"Vlada KS je u nacrtu budžeta za narednu godinu planirala 3,5 miliona KM za izgradnju ovog objekta. U novoizgrađenoj zgradi, osim sjedišta MUP-a, bit će smještene Jedinica za saobraćaj, Treća policijska uprava, Sektor putnih isprava... Također, planirat ćemo garažni prostor za naša vozila, kao i prostor za arhivsku građu", kazao je Mulabdić, saopšteno je iz press službe MUP-a Kantona Sarajevo.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top